ag.Vameska Agentura Vameska Webmaster stránek

· Úvod
· První knížata
· Přemyslovci
· Karel IV
· Jiří z Poděbrad
· Jagelonci
· Habsburkové
· Kam na netu

Ferdinand I. Habsburský   král uherský a římskoněmecký, od r. 1556 císař římskoněmecký
Žil v letech ( 10.3.1503 - 25.7.1564 ) a na českém trůně vládl mezi lety 1526 - 1564. Česká stavovská reprezentace neuznala dědičná právaFerdinandovy manželky Anny Jagelonské, sestry Ludvíka Jagelonského. Nový panovní nebyl tedy stavy zlolen jen přijat. Uherská šlechta zvolila Ferdinanda 16.12.1526 též uherským králem . Od té doby vydržela česko-rakousko-uherská unie celých 400 let. Ze svých volebních slibů nedodržel téměř nic, spíše naopak se snažil krůček po krůčku narušit celou stavovskou unii. Roku 1556 přišli do Čech jezuité a počala vláda silné katolizace. V některých případech dosti krutým způsobem.
Maxmilián II.  král uherský a císař římskoněmecký
Žil v letech ( 31.7.1527 - 12.10.1576 ) a na českém trůně vládl mezi lety 1564 - 1576. Získal si podporu českých stavů ve kterých vznikla naděje, že centralistické choutky Habsburků i jejich tíhnutí ke katolicismu nemusí být osudovou záležitostí. Prvorzený syn dělal Ferdinandovi starosti. Podporoval luteránskou reformu, šířící se vítězně velikou částí Německa, Skandinávie a zasahující až do Rakous, českých zemí a Uher. Stýkal se s luteránskými kazateli a dával najevo svou nechuť k jezuitům. Pohrdal honosnými katolickými obřady.
Rudolf II.  král uherský a císař římskoněmecký
Žil v letech ( 18.7.1552 - 20.1.1612 ) a na českém trůně vládl mezi lety 1576 - 1611. Nevyrovnaná osobnost, trpící zjevnou psychickou nemocí. Měl k ní genetické předpoklady Jeho otec Maximilian II se oženil s vlastní sestřenicí Marií Španělskou. Další okolnost která násobila jeho postižení byla Rudolfova prabába Johana Šílená, která trpěla nevyléčitelnou duševní chorobou. Rudolf se neoženil, ale održoval trvalý poměr s Kateřinou Stradovou. Zplodil s ní několik levobočků. Mezi nimi Julia Caesara dˇAustria, maniaka, který v Českém Krumlově sadisticky zavraždil měšťanskou dívku. Za vlády Rudolfa II se stala Praha věhlasným kulturním centrem.
Matyáš  král uherský a císař římskoněmecký
Žil v letech ( 24.2.1557 - 20.3.1619 ) a na českém trůně vládl mezi lety 1611 - 1619.